• <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  当前位置: 首页 > 人力资源管理师 > 基础科目备考资料 > 2018年11月二级人力资源管理师第二章高频考点汇总

  2018年11月二级人力资源管理师第二章高频考点汇总

  点击量:587 发布时间:2018年10月10日 来源:点跃在线

  【摘要】点跃在线人力资源管理师频道为您整理发布2018年11月二级人力资源管理师第二章高频考点汇总,供您参考之用。


  1.员工素质测评的基本原理:个体差异原理、工作差异原理、人岗匹配原理。人岗匹配包括:工作要求与员工素质相匹配;工作报酬与员工贡献相匹配;员工与员工之间相匹配;岗位与岗位之间相匹配。

  2.员工素质测评的类型。

  (1)选拔性测评。选拔性测评是指以选拔优秀员工为目的的测评。

  (2)开发性测评。开发性测评是指以开发员工素质为目的的测评,可以为人力资源开发提供依据。

  (3)诊断性测评。诊断性测评是以了解现状或查找根源为目的的测评,例如需求层次调查。

  (4)考核性测评。考核性测评又称鉴定性测评,是指以鉴定或验证某种素质是否具备以及具备的程度为目的的测评,它经常穿插在选拔性测评中。

  3.员工素质测评的主要原则。

  整个素质测评过程必须遵循一些重要而基本的原则。这些原则既是素质测评实践经验及其技能技巧的科学总结,又是素质测评实践的思想方法。

  包括:①客观测评与主观测评相结合;②定性测评与定量测评相结合;

  ③静态测评与动态测评相结合;④素质测评与绩效测评相结合;⑤分项测评与综合测评相结合。

  4.素质测评标准体系的要素。

  测评与选拔标准体系对测评对象的数量与质量的测评起着“标尺”作用。它一般由标准、标度和标记三个要素组成。

  5.品德测评法:FRC品德测评法、问卷法、投射技术。

  6.能力测评包括:一般能力测评、特殊能力测评、创造力测评、学习能力测评。

  7.素质测评的量化形式从理论上来说,有一次量化、二次量化、类别量化、模糊量化、顺序量化、等距量化、比例量化与当量量化等形式。

  8.企业员工素质测评的具体实施。

  (1)准备阶段:①收集必要的资料;②组织强有力的测评小组;③测评方案的制定。

  (2)实施阶段:①测评前的动员;②测评时间和环境的选择;③测评操作程序。

  (3)测评结果调整。

  ①引起测评结果误差的原因:测评的指标体系和参照标准不够明确;晕轮效应亦称以点概面效应;近因误差;感情效应;参评人员训练不足。

  ②员工素质测评结果处理的常用数理统计方法有集中趋势分析、离散趋势分析、相关分析和因素分析等。

  ③测评数据处理。

  (4)综合分析测评结果。

  9.岗位知识的测验,一般包括以下三个方面:基础知识测验、专业知识测验、外语考试。

  10.从笔试命题机制的流程与程序上讲,必须加强以下几个方面的建设,才能保证笔试试题的针对性与科学性:①建立笔试命题的研究团队;②针对招聘岗位的级别以及选拔对象进行岗位的匹配能力分析;③根据岗位的级别与分类,实施针对性命题。

  点跃在线移动课堂公众号(点跃在线)

  一对一辅导,职达未来!

  • 考试动态
  • 真题试题
  • 备考相关
  宝马线上娱乐