• <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  当前位置: 首页 > 人力资源管理师 > 试题专区 > 2018下半年三级人力资源管理师考前11天练习一(2)

  2018下半年三级人力资源管理师考前11天练习一(2)

  点击量:464 发布时间:2018年11月08日 来源:点跃在线

  【摘要】点跃在线人力资源管理师频道为您整理发布2018下半年三级人力资源管理师考前11天练习一(2),供您参考之用。

  6.[单选题]()是指调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的其他一些社会关系时必须遵循的基

  本准则。

  A.宪法的基本原则

  B.宪法的指导思想

  C.劳动法的基本原则

  D.劳动法的指导思想

  【参考答案】C

  【参考解析】劳动法的基本原则是指调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的其他一些社会关系时必须遵循的基本准则,即必须遵循的基本规范和指导思想。

  7.[单选题]下列不属于现行《劳动法》主要制度的是()。

  A.就业促进制度

  B.企业内部规章制度

  C.集体谈判制度

  D.职业技能开发制度

  【参考答案】B

  【参考解析】共823人答过,平均正确率58.6%参考解析:现行《劳动法》主要由就业促进制度、集体谈判和集体合同制度、劳动标准制度 、职业技能开发制度、社会保险制度、劳动争议处理制度和劳动监督检查制度组成。

  8.[多选题]劳动法一般由()制度组成。

  A.职业培训制度

  B.劳动标准制度

  C.劳动争议处理制度

  D.社会保险制度

  E.劳动法的监督检查制度

  【参考答案】ABCDE

  【参考解析】我国劳动法的体系由以下劳动法律制度构成:①促进就业法律制度;②劳动合同 和集体合同制度;③劳动标准制度;④职业培训制度;⑤社会保险和福利制度;⑥劳动争议处理制 度;⑦工会和职工民主管理制度;⑧劳动法的监督检查制度。

  9.[单选题]以下不属于劳动法基本原则特点的是()。

  A.指导性

  B.权威性

  C.稳定性

  D.唯一性

  【参考答案】D

  【参考解析】劳动法的基本原则的特点在于:①劳动法的基本原则是劳动法律部门中具有指导性、纲领性的法律规范;②不同的法律部门有着不同的基本原则,劳动法的基本原则反映了所调整的劳动关系的特殊性,反映了劳动法律部门的本质和特点;③劳动法的基本原则有着高度的稳定性;④基本原则具有高度的权威性,对各项劳动法律制度均具有约束力。

  10.[单选题]当员工代表或工会代表与单位行政部门或雇主之间,就劳动条件的改善和劳动关 系的处理问题进行谈判,并达成一致时,双方达成的协议称为()。

  A.劳动合同

  B.集体协议

  C.集体合同

  D.劳资协议

  【参考答案】C

  【参考解析】集体合同是通过工会与雇主或雇主协会按照合法的程序,经过集体谈判达成的关 于一般劳动条件的协议。当员工代表或工会代表与单位行政部门或雇主之间,就劳动条件的改善和劳动关 系的处理问题进行谈判,并达成一致时,双方达成的协议称为集体合同

  点跃在线移动课堂公众号(点跃在线)

  一对一辅导,职达未来!

  • 考试动态
  • 真题试题
  • 备考相关
  宝马线上娱乐