• <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  当前位置: 首页 > 人力资源管理师 > 试题专区 > 2018下半年三级人力资源管理师考前11天练习二(1)

  2018下半年三级人力资源管理师考前11天练习二(1)

  点击量:486 发布时间:2018年11月08日 来源:点跃在线

  【摘要】点跃在线人力资源管理师频道为您整理发布2018下半年三级人力资源管理师考前11天练习二(1),供您参考之用。


  11.[多选题]失业类型分为()。

  A.摩擦性失业

  B.技术性失业

  C.结构性失业

  D.季节性失业

  E.阶段性失业

  【参考答案】ABCD

  【参考解析】失业是指劳动力供给与劳动力需求在总量或结构上的失衡所形成的,具有劳动能 力并有就业要求的劳动者处于没有就业岗位的状态。在形成失业现象的直接原因方面,将具有共同 性质和特点的失业现象进行归类,主要有以下失业类型:①摩擦性失业;②技术性失业;③结构性 失业;④季节性失业。

  12.[单选题]劳动力需求的自身工资弹性是()变动对工资率变动的反应程度。

  A.劳动力需求

  B.劳动力供给

  C.劳动力需求量

  D.劳动力供给量

  【参考答案】C

  【参考解析】劳动力需求量变动对工资率变动的反应程度定义为劳动力需求的自身工资弹性。其计算公式是:劳动力需求量变动的百分比与工资率变动的百分比的比值。

  13.[单选题]当收入差距的衡量指标——基尼系数接近()时,收入便接近于绝对不平等。

  A.0

  B.0.5

  C.1

  D.0或1

  【参考答案】C

  14.[多选题]人口年龄结构对劳动力供给的影响主要表现在()。

  A.就业人口总量

  B.劳动年龄组内部年龄构成

  C.劳动年龄人口占人口总体比重

  D.劳动年龄组外部年龄构成

  E.劳动年龄人口占失业人口比重

  【参考答案】BC

  【参考解析】人口年龄结构对劳动力供给的影响主要表现在两个方面:①通过劳动年龄组人口占人口总体比重的变化,影响劳动力供给;②通过劳动年龄组内部年龄构成的变动,影响劳动力供给内部构成的变化。

  15.[单选题]周期性失业属于()失业。。

  A.选择性

  B.结构性

  C.摩擦性

  D.总量性

  【参考答案】D

  【参考解析】周期性失业是指经济的繁荣与萧条的周期循环所产生的失业。因为经济周期不能 科学预测,持续期限、影响深度与广度等具有不确定性,所以它是一种最严重、最常见而又最难对 付的失业类型。周期性失业属于总量性失业,即处于供过于求状态的失业。

  点跃在线移动课堂公众号(点跃在线)

  一对一辅导,职达未来!

  • 考试动态
  • 真题试题
  • 备考相关
  宝马线上娱乐