• <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  当前位置: 首页 > 人力资源管理师 > 试题专区 > 助理人力资源管理师考试综合备考练习题二

  助理人力资源管理师考试综合备考练习题二

  点击量:434 发布时间:2018年11月14日 来源:点跃在线

  助理人力资源管理师考试综合备考练习题二

  6[单选题] “安全重于生产”所体现的对劳动者权益的保护为(  )。

  A.全面保护B.绝对保护C.优先保护D.偏重保护

  参考答案:C

  参考解析:优先保护意味着在特定情况下,当对劳动关系当事人双方的利益保护发生冲突时,劳动法优先保护劳动者的利益。例如,安全与生产发生冲突时,应当坚持安全重于生产的原则,即使生产受到影响也要坚持安全第一的原则等。

  7[单选题] 现代培训活动的首要环节是(  )

  A.确定培训目标

  B.选择培训范围

  C.设计培训计划

  D.分析培训需求

  参考答案:D

  参考解析:培训需求分析具有很强的指导性,是确定培训目标、制订培训计划、有效实施培训的前提,是现代培训活动的首要环节,是进行培训评估的基础,对企业的培训工作至关重要,是使培训工作准确、及时和有效的重要保证。

  8[单选题] 在管理方式上,现代人力资源管理采取(  )。

  A.科学化管理B.制度控制C.人性化管理D.权变管理

  参考答案:C

  9[多选题] 劳动法律事件包括(  )。

  A.企业破产

  B.劳动者死亡

  C.劳动争议

  D.战争

  E.劳动者伤残

  参考答案:A,B,D,E

  参考解析:劳动法律事件是指不依当事人的主观意志为转移,能够引起一定劳动法律后果的客观现象,如企业破产,劳动者伤残、死亡,战争等。

  10[多选题] 一般来说,绩效管理调查问卷的内容包括(  )。

  A.基本信息

  B.问卷目的

  C.问卷说明

  D.主体部分

  E.意见征询

  参考答案:A,C,D,E

  参考解析:一般来说,绩效管理调查问卷的内容包括基本信息、问卷说明、主体部分以及意见征询。

  点跃在线移动课堂公众号(点跃在线)

  一对一辅导,职达未来!

  • 考试动态
  • 真题试题
  • 备考相关
  宝马线上娱乐