• <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  宝马线上娱乐
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input><menu id="sqg48"><u id="sqg48"></u></menu>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <input id="sqg48"><button id="sqg48"></button></input>
 • <input id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></input>
  <object id="sqg48"></object>
 • <input id="sqg48"></input>
 • <object id="sqg48"></object>
 • <object id="sqg48"><acronym id="sqg48"></acronym></object>
  <input id="sqg48"></input><object id="sqg48"></object>
 • <menu id="sqg48"></menu>
  当前位置: 首页 > 人力资源管理师 > 人力资源管理师复习资料 > 李某是某公司生产部门主管,该部门有20多名员工,其中既有生产人员又有管理人员,该部门采用的考评方法是排队法,每年对员工考评一次。具体做法是:根据员工的实际表现给其打分,每个员工最高分为100分,上级打分占30%,同事打分占70%。在考评时,20多个人互相打分,以此确定员工的位置。李某平时很少与员工就工作中的问题进行交流,只是到了年度奖金分配时,才对所属员工进行打分排序。请分析:(1)该部门在考评中存在哪些问题?(2)产生问题的原因是什么?

  【题文】

  李某是某公司生产部门主管,该部门有20多名员工,其中既有生产人员又有管理人员,该部门采用的考评方法是排队法,每年对员工考评一次。具体做法是:根据员工的实际表现给其打分,每个员工最高分为100分,上级打分占30%,同事打分占70%。在考评时,20多个人互相打分,以此确定员工的位置。李某平时很少与员工就工作中的问题进行交流,只是到了年度奖金分配时,才对所属员工进行打分排序。请分析:(1)该部门在考评中存在哪些问题?(2)产生问题的原因是什么?

  答案:(1)该部门在考评中存在的问题有:1)考评方法不合理,缺乏客观标准。对于生产人员和管理人员的考评,应首先将员工的工作表现与客观标准相比较,而不能仅仅采用排队法这一员工之间主观比较的方法。2)考评方式不合理。生产人员和管理人员的工作性质、工作过程和结果有着本质的不同,因此应采用不同的标准分别进行考评,而不能混在一起互相打分。3)对生产人员和管理人员进行考评时,都应以上级考评为主,而不能以同级考评为主,这样会影响考评的客观公正性。4)主观平时缺少与员工的沟通,很少对员工进行指导,这影响了考评结果的客观性。5)绩效考评应按步骤进行,这样才能有效发挥绩效考评的作用。6)考评周期不合理,生产人员和管理的考评周期不应都为一年,生产人员应相对短一些。(2)产生问题的原因是:1)主管李某缺乏绩效管理的相关知识,不能科学有效地在本部门实施绩效管理。2)绩效管理目的不明确。绩效管理的根本目的是促进企业和员工的共同发展,而不仅仅是为了发放奖金。

  点跃在线移动课堂公众号(点跃在线)

  一对一辅导,职达未来!

  • 考试动态
  • 真题试题
  • 备考相关
  宝马线上娱乐